Hjälp


Välj ett namn

Om du inte redan har ett konto anger du det i inloggningsruta, därefter får du välja ett namn och att antingen bli medlem eller att chatta som gäst. Tänk på att gästkonton inte är permanenta utan utan raderas efter högst 3 dagar.

Välja ett rum

På startsidan finner du flera olika rum att gå med i, när gå klickar på ett rum går du automatiskt med i det. För att lämna rummet väljer du de tre prickarna högst upp till höger i rummet och Lämna rum.

Vill du inte bli kontaktad av någon?

Högst upp till höger i varje rum kan du välja att slå på eller av Inga PM, det innebär att ingen kan kontakta dig så länge du har det aktiverat. En trygghet för alla användare som ibland helt enkelt inte vill ha den typen av kontakt.

Vilka fler är i rummet?

Du kan nu börja chatta direkt. För att visa andra användare i rummet klickar du på knappen för användare. Högst upp visas de som är online just nu, därefter visas användare i rummet som är offline. Högst 1000 användare visas i den listan.

Prata privat

Vill du skriva med en användare direkt klickar du på hans eller hennes namn och väljer Meddelande. Konversationen hamnar då under Meddelanden i sidomenyn.

Profiler

Om du vill veta mer om en användare klickar du på hans eller hennes namn och väljer Profil. Där kan du se information såsom, kön, ålder och annat hon eller hon vill dela med sig av.

Vill du blockera en användare?

Om du inte vill att en användare ska kunna kontakta dig klickar du på hans eller hennes namn och väljer Blockera. Så länge användaren är blockerade kan hon eller han inte skriva till dig och du kommer inte heller att se personens meddelanden i något rum.

Olästa meddelanden

Alla rum behåller meddelanden i ett dygn, sen rensas de. Dina olästa meddelanden för ett rum är enbart de skrivna under det senaste dygnet, om du inte besökt rummet på över ett dygn kommer du inte kunna läsa äldre meddelanden. Du behöver däremot inte oroa dig över dina privata meddelanden, de behåller du så länge du själv vill.

Har ditt konto försvunnit?

Gästkonton raderas automatiskt 3 dagar efter att de skapats. I vissa fall kan gästkonton även komma att tas bort tidigare än 3 dagar. Det är därför varmt rekommenderat att registrera sig, då går snabbt, är gratis och garanterar att du behåller ditt användarnamn, inställningar, historik m.m.

Ta bort konto

Kontakta oss om du vill radera ditt konto så hjälper vi dig direkt. Observera att en radering tar bort all information relaterad till ditt konto och kan inte återskapas.